Ingen "Kassa" på höger sida? Klicka här!

Nätbutik sedan 1999. Pris inklusive moms.

 

Köp & sälj villkor

IBC Boat Marin Consulting — Nätbutik sedan 1999

Beställning:
Via internetbutiken (sedan 1999): www.bernberg.se
IP-adressen loggas för undvikande av falskorder.

Endast internetbutik! Ej besöksbutik  

Leveranstid:
normalt inom 2-7 vardagar beroende på betalsätt och helger.
Om lagerbrist råder från vår leverantör, får du ett meddelande inom någon dag.

Priser:
Moms 25% ingår i alla priser.

Post-/fraktavgift:
läggs på på varje order med ett enhetspris som är synligt i varukorg och kassa.

Förskotssbetalning:mot fakturaunderlag
Vi levererar endast mot förskottsbetalning.
Faktura skickas tillsammans med orderbekräftelse som PDF fil.

Leverans:
Order skickas när betalning är registrerad på vårat konto.

Garanti:
Konsumentgaranti gäller 1 år.
Frakter tur och retur debiteras kunden, även frakter som i vissa fall måste skickas utomlands för reparation´.

Reklamationer:
Skadade eller defekta varor skall returneras inom 5 dagar för att ersättas med likvärdig vara.

Ångerrätt:
Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt och nöjd kund garanti. Varan-/orna skall återsändas inom 14 dagar och vara oöppnade samt emballerad enligt våra rekommendationer. Frakten för återsändandet till oss står kunden för. Frakter tur och retur debiteras kunden, även frakter som går utomlands.

För att ångerrätten ska gälla måste du först kontakta oss via e-post order@bernberg.se

Transportskada och eller skadat gods:
Om en vara/försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta snarast anmälas till oss samt transportören/speditören, vanligtvis Posten utan dröjsmål, dock senast sju (7) dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på vara då det ej i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.

Informationsfel:
Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och inte 100% visuell avbildning.

Force Majeure:
Oförutsedd, extraordinär händelse såsom krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal utgör grund till att vi befrias från förpliktelser att fullgöra eventuella åtaganden.

Cookies:
Vi använder inte info om dig genom sparade så kallade Cookies,
endast sessions-cookies (tillfälliga men ej lagrade) förekommer.
Vid order noteras ditt unika IP-nummer för att undvika falskorder.

Databashantering:
När order är tecknad och skickad, lagras alla lämnade uppgifter i våran kunddatabas.
Lagrade uppgifter lämnas eller säljs aldrig till tredje part.

Eventuell tvist mellan IBC Boat Marin eller IBC BernBerg Marin och kund.

Eventuell tvist avgörs i första hand av Allmänna reklamationsnämnden, vi kommer att följa deras rekommendationer.
I andra hand avgörs eventuell tvist vid Attunda tingsrätt, part är IBC Boat Marin Consulting.

Postadress och telefon:
Ej besök, endast internetbutik.
IBC Boat Marin Co
194 73 Upplands Väsby
070 860 09 30 / +46 (0) 708 60 09 30

e-mail:

INTERNETBUTIK sedan 1999 utan en enda konsumentanmälan

 

 

Råd för handel via Internet
finns att läsa på konsumentverkets hemsidor.

Copyright © 2000
Även denna sida skyddas av lagen om kopieringsskydd och upphovsrätt